A A A


Home

capela CASA PAROHIALA CIMITIR CONSILIERII PAROHIALI PAROHIA ORTODOXA SACADAT PREOT PAROH PROGRAM LITURGIC SLUJITORII BISERICII TROITE


Meteo


www.crestinortodox.ro

site creștin-ortodox ortodoxie


www.patriarhia.ro

PATRIARHIA ROMANA biserica, episcop, preot, misiune sociala, teologie, ortodoxie, religie


www.bihor.ro

bihor portal afaceri bihor


www.episcopiaoradiei.ro

PORTAL ORTODOX BIHOREAN 

SĂCĂDAT DATE GENERALE

SĂCĂDATComuna Săcădat are o suprafață de 51 km2.
SCURT ISTORIC
În monografia județului Bihor din anul 1901 este amintit faptul că satul Săcădat a luat ființă în anul 1257. În arhivele Episcopiei romano-catolice din Oradea este amintit satul Săcădat în anul 1532.
Locuitorii satului Săcădat au fost oameni harnici, care se ocupau mai ales cu agricultura, buni gospodari, fapt ce a condus la sporirea populației și la îmbogățirea zestrei edilitare.
De la 30 august 1940 la 15 octombrie 1944, comuna Săcădat a fost constituită din satele Săcădat și Borșa.
Din anul 1950 și până în prezent comuna Săcădat este constituită din satele Săcădat, Borșa și Săbolciu, care sunt cele mai aproape și între care au existat întotdeauna legături foarte strânse.
RELIEFUL
Relieful comunei Săcădat este de șes pe lunca râului Crișul Repede, iar o parte a satului Săcădat și satul Borșa sunt așezate pe coline domoale.
CLIMA
Cilma satelor comunei este temperat-continentală, cu slabe influențe oceanice, iernile sunt când mai reci, când mai calde, iar în unele cazuri sunt uscate sau cu mai multe precipitații.
În general, media temperaturii în luna iulie este de 21 grade, iar în luna februarie este de -2 grade.
Cantitatea medie anuală de precipitații este de 610l/mp și sunt repartizate neuniform pe anotimpuri. Alternează perioade cu ploi abundente și perioade secetoase. Cantitățile cele mai mari, de regulă, se înregistrează în lunile de primăvară-vară (mai-iunie) și de toamnă (octombrie-noiembrie).
HIDROGRAFIA
Apele curgătoare pe raza comunei sunt: Crișul Repede, pe o lungime de 6 km, Valea Chijicului, care traversează hotarul satului Borșa și Săcădat, pe o lungime de 10 km, Valea Sărandului (Hodiș), Valea Borșa și Maghișa, care se varsă în Crișul Repede.
VEGETAȚIA
Vegetația de pe teritoriul comunei este una de stepă, dintre plantele ierboase cele mai răspândite fiind graminoidele iar dintre arbuști porumbacul și măcieșul. La cultura plantelor amintim pe cele cerealiere, cum ar fi: grâul, secara, orzul, ovăzul, porumbul, floarea – soarelui, trifolienele și cartoful.
FAUNA
Animalele specifice vegetației comunei sunt: vulpea, iepurele, dihorul, șoarecele de câmp, cârtița, iar dintre păsări amintim cioara, vrabia, ciocârlia, potârnichea, prepelița, coțofana și fazanul.

Groupromo Publicitate - Realizare pagini web ,imagine ,publicitate si promovare online www.groupromo.ro

WikiTools.ro: Page Rank